Procedură fiscală

Facilități fiscale. Modificări termene de aplicare

image_pdfimage_print
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 / 29.03.2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 19/ 2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal (”OUG 19 / 2021”).
Sumarizăm în cele ce urmează principalele modificări / completări aduse de OUG 19 / 2021:
 
1.     ANULARE ACCESORII
Se prelungește termenul pentru depunerea cererii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020.
Noul termen până la care cererea menționată mai sus (cu îndeplinirea în mod corespunzător a celorlalte condiţii prevăzute) poate fi depusă de către contribuabili este 31.01.2022.

 

2.     RESTRUCTURARE OBLIGAȚII FISCALE
Se prelungesc termenele pentru depunerea (i) Notificării intenției de a beneficia de restructurarea fiscală a obligațiilor fiscale înregistrate până la data de 31.12.2020 și, în concordanță, a (ii) Solicitării de restructurare a acestor obligații fiscale.
Noile termene sunt:
§  30.09.2021 pentru depunerea Notificării intenției de a beneficia de restructurarea fiscală a obligațiilor fiscale înregistrate până la data de 31.12.2020;

și

§  31.01.2022 pentru depunerea Solicitării de restructurare a acestor obligații fiscale.
 
3.     EȘALONARE LA PLATĂ
Se prorogă, până în data de 30.09.2021, inclusiv, termenul până la care poate fi depusă Cererea de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, pe o perioadă de cel mult 12 luni, a obligaţiillor fiscale (i) scadente începând cu data de 21.03.2020 şi (ii) neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
 
4.     IMPOZIT SPECIFIC
Se elimină – pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile, calculată începând cu data de 01.04.2021 – obligația de plată a impozitului specific unor activități (pentru contribuabilii ce datorează acest tip de impozit).
 
5.     EDUCAȚIE TIMPURIE. SUSPENDARE APLICARE TRATAMENT FISCAL
Se suspendă, începând cu data de 01.04.2021 și până la data de 31.12.2021 inclusiv, tratamentul fiscal (i) reglementat prin Legea 296 / 2020 pentru modificarea și completarea Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal și (ii) aplicabil sumelor plătite de societăți pentru educația timpurie a copiilor angajaților.
Share Button

Leave a Reply