Afaceri, Legislație, Piața muncii

Noul model-cadru al contractului individual de muncă. Principalele modificări

image_pdfimage_print

Autori:

 • Elena Ichimescu, Partner, Duncea Ștefănescu & Associates
 • Florina Voicu, Associate, Duncea Ștefănescu & Associates

În Monitorul Oficial al României nr. 1180 din 9 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă („Ordin nr. 2171/2022”).

Potrivit modelului-cadru aprobat prin Ordinul nr. 2171/2022, contractul individual de muncă trebuie să cuprindă și următoarele elemente obligatorii:

 • Durata și condițiile perioadei de probă;
 • Prestațiile suplimentare acordate în bani sau în natură de către angajator în cazul în care salariatul nu va desfășura activitatea dintr-un loc de muncă fix, precum și modalitatea de asigurare/decontare a transportului de către angajator în astfel de situații;
 • Metoda de plată a salariului;
 • Riscurile specifice postului ocupat de către salariat;
 • Procedura privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate și semnăturii electronice calificate;
 • Dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator;
 • Obligația salariatului de a adera la un fond de pensii administrat privat, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat;
 • Următoarele drepturi ale angajatorului:
 1.  să stabilească atribuțiile de serviciu și norma de muncă pentru fiecare salariat;
 2. să suporte asigurarea medicală privată, contribuțiile suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, după caz;
 3. să acorde orice alte drepturi stabilite ca urmare a activității profesionale a salariatului.
 • Următoarele obligații ale angajatorului:
 1. să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;
 2. să elibereze la cererea solicitantului un extras din registrul general de evidență a salariaților, datat și certificat pentru conformitate.
 • Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă pot fi soluționate atât pe cale amiabilă prin procedura concilierii, cât și de instanța judecătorească competentă, potrivit legii.

Prevederile Ordinului nr. 2171/2022 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial (i.e. 09.12.2022).

Share Button

Leave a Reply