Tax Magazine

Tax Magazine Nr. 2 – martie – aprilie 2024

image_pdfimage_print

Sumar Tax Magazine Nr. 2/2024

Cuprins | Table of contents

Editorial

Luisiana Dobrinescu – Tot înainte!

De actualitate

Biriș Goran – Tax alert. Modificări fiscale aplicabile în mai 2024

Adina Bănici, Bianca Țigan – Interes uriaș pentru instalarea de panouri fotovoltaice: aspecte contabile și fiscale pe care companiile trebuie să le ia în calcul

Cristina Săulescu – Noi taxe și impozite se plătesc în contul unic. Nomenclatorul obligațiilor fiscale a fost modificat

Impozite directe

Elena Geageac, Oana Coancă – Prin ce mecanisme s-ar putea reduce la 0 un potențial impozit minim global suplimentar rezultând din aplicarea regulilor Pillar II? Prezentare generală și aspecte-cheie

Procedură fiscală

Daniela-Ioana Stăncioi – Revizuirea hotărârilor judecătoreşti în temeiul art. 21 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ pentru încălcarea principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene

Bianca Chiurtu – Practica neunitară a instanțelor judecătorești privind solicitarea contribuabililor de restituire a sumelor achitate în baza unui titlu de creanță nelegal și a dobânzii fiscale aferente

Marilena Ene – Protecția drepturilor omului în cauzele de drept fiscal. Analiza jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului

Raluca Petrariu – Suspendarea executării deciziei de impunere

Ioan Mircea David, Lelia Ioana Dima – Contestarea măsurilor asigurătorii în cazul infracțiunilor de evaziune fiscală. Situații în care penalul și civilul se completează reciproc

Jurisprudență fiscală națională

Anca-Mihaela Ion – Sinteză de jurisprudență fiscală națională

Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada martie-aprilie 2024

Share Button

Leave a Reply