Toate știrile

image_pdfimage_print

Fiscalitate – TVA – Directiva 77/388/CEE – Articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) – Articolul 19 – Deducerea taxei achitate în amonte – Operațiuni de leasing – Bunuri și servicii de folosință mixtă – Regulă de stabilire a cuantumului deducerii de TVA care trebuie efectuată – Regim derogatoriu – Condiții

În cauza C‑183/13, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Supremo …

Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată – A șasea directivă 77/388/CEE – Directiva 2006/112/CE – Scutirea importurilor de bunuri destinate a fi plasate într‑un alt regim de antrepozit decât cel vamal – Obligație de a introduce fizic mărfurile în antrepozit – Nerespectare – Obligație de a plăti TVA‑ul în pofida faptului că acesta a fost deja achitat prin taxare inversă

În cauza C‑272/13, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Commissione …

Trimitere preliminară – Noțiunea «instanță dintr‑un stat membru» – Tribunal Arbitral Tributário – Directiva 69/335/CEE – Articolele 4 și 7 – Majorarea capitalului social al unei societăți de capital – Taxă de timbru în vigoare la 1 iulie 1984 – Abrogarea ulterioară a respectivei taxe de timbru, apoi reintroducerea acesteia

În cauza C‑377/13, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal …