Sumarul articolelor – Anul X – 2023

image_pdfimage_print

Fiecare articol din listă vă redirecționează la pagina corespondentă din revistă

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul I (2014)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul II (2015)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul III (2016)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul IV (2017)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul V (2018)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul VI (2019)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul VII (2020)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul VIII (2021)]

[Lista articolelor publicate in numerele revistei, în anul IX (2022)]

(Notă: este necesară conectarea dumneavoastră cu utilizatorul și parola furnizate de redacția revistei Tax Magazine)

Sumar Tax Magazine Nr. 6/2023

Cuprins | Table of contents

Editorial

Gabriel Biriș Stabilitate? Predictibilitate? Mai încolo…

De actualitate

Claudia Sofianu, Dan Răuț, Ana-Maria Vintilă Retrospectiva modificărilor fiscale privind veniturile persoanelor fizice din România în 2023

Diana Șchiopu Câteva implicații ale noilor prevederi privind majorarea TVA de la 5% la 9% pentru livrarea locuințelor

Georgiana Iancu, Mihai Petre, Daniela Neagoe Certificatul AEO nu mai este suficient pentru aplicarea facilității de neplată a TVA la import începând cu 1 ianuarie 2024

Impozite directe

Laura Pocea, Luminița Fășie Impactul Pilonului II asupra veniturilor angajaților din industria IT

Impozite indirecte

Cristian Velcu, Teodora Rusu Un nou caz de TVA pierdut de România la Curtea de Justiție a Uniunii Europene – C-532/22 Westside Unicat

Procedură fiscală

Marilena Ene (Crăciun) – Sunt pregătiți operatorii de platforme din România pentru noile obligații de diligență fiscală și raportare din 31 ianuarie 2024?

Alina Andrei, Cristina Săulescu – Decizie de impunere în valoare de 1 milion de lei combătută cu succes

Contabiliate

Delia Cataramă, Bogdan Costea, Lavinia Negoiță – Principiile contabilizării și impozitării rezervelor din reevaluare aferente imobilizărilor corporale. Este legislația aflată în vigoare pe această tematică suficientă și cuprinzătoare pentru situațiile practice ce pot apărea din perspectiva rezervelor din reevaluare? 

Georgiana Bugeac – Întocmirea situațiilor financiare consolidate

Jurisprudență fiscală națională

Daniela-Ioana Stăncioi, Viorel Terzea Sinteză de jurisprudență fiscală națională

Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada noiembrie-decembrie 2023

Sumar Tax Magazine Nr. 5/2023

Cuprins | Table of contents

Editorial

Ramona Schuster Fiscalitatea în România, din nou sub semnul incertitudinii

De actualitate

Adriana Burca Sinteza modifi cărilor fi scale aduse
prin Legea nr. 296/2023

Oana Nicorescu Cum se raportează companiile la controalele fi scale
în funcție de dimensiune?

Impozite directe

Mirela Violeta Buliga Există un drept sau o obligație de a distribui dividende
anterior lichidării voluntare a unei societăți?

Impozite indirecte

Monica Iordache, Ioana Nicolae Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți: un hot-topic în cadrul controalelor fi scale

Procedură fiscală

Maria-Eliza Galan – Forța probantă a raportului de expertiză fiscală

Adina Banici, Karina Ghenghiu – Inspecții fi scale în domeniul prețurilor de transfer – accent pus pe profi lul funcțional

Andrei Iancu – Cât de diferită este procedura fi scală? Elemente de compatibilitate între procedura fi scală și procedura civilă

Jurisprudență fiscală națională

Daniela-Ioana Stăncioi Sinteză de jurisprudență fi scală națională

Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fi scală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada septembrie-octombrie 2023

Sumar Tax Magazine Nr. 4/2023

Cuprins | Table of contents

Editorial

Mihaela Ardeleanu, Mihaela Nuță Fiscalitatea în România, din nou sub semnul incertitudinii

Impozite indirecte

Marilena Ene Ce este special în regimurile speciale din TVA? Analiza regimului special aplicabil bunurilor secondhand

Mirela Păunescu, Mirela Violeta Buliga Scutiri de TVA pentru livrări de bunuri și prestări de servicii făcute în favoarea unităților spitalicești – clarificarea tratamentului fiscal în situații frecvent întâlnite

Valentin Alangiu Rambursarea TVA din Uniunea Europeană: un ghid simplificat pentru firmele din România

Procedură fiscală

Alina Andrei – Amenzi pentru companiile care depun cu întârziere raportările contabile semestriale sau nu le depun deloc

Jurisprudență fiscală națională

Viorel Terzea, Daniela-Ioana Stăncioi Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată

Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada iulie-august 2023

Sumar Tax Magazine Nr. 3/2023

Cuprins | Table of contents

Editorial

Marilena Ene Bilanțul primului semestru 2023. Lupta dintre eliminarea facilităților fi scale directe și modifi carea cotelor reduse de TVA. Cine va câștiga?

De actualitate

Cristina Săulescu Expiră perioada de grație pentru SAF-T. Toate raportările pentru 2023 trebuie trimise până la fi nalul acestei luni

Ana-Maria Iordache, Inge Abdulcair O decizie CJUE aduce clarifi cări în problemă ca controversată a sediilor fixe pentru TVA care poate genera plata unor obligații fi scale semnificative

Impozite directe

Adrian Stoian –Impozitarea veniturilor obținute ca urmare a participării în programe de tip Stock Options

Cristina Vasilescu, Anca Tudor – Redevențe: constrângeri și provocări prin prisma prețurilor de transfer

Radu-Andrei Dăncău – Promovarea invesțiilor în energia regenerabilă prin măsuri fi scale

Impozite indirecte

Sorin Biban – Viitorul începe curând – planul de măsuri „TVA în era digitală”

Procedură fiscală

Irina Neagu Principiul ne bis in idem în jurisprudența europeană și națională

Jurisprudență fiscală națională

Viorel Terzea Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată

Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada mai-iunie 2023

Sumar Tax Magazine Nr. 2/2023

Cuprins | Table of contents

Editorial

Gabriel Biriș Cota unică versus cote progresive

De actualitate

Corina Mîndoiu, Cătălina Butan De la 1 ianuarie 2024 intră în vigoare Legea prestatorului casnic în România. Care sunt principalele prevederi și ce problemă socială rezolvă aceasta?

Monica Todose, Ala Popa, Ana-Maria Ioana Iatcu Care sunt provocările pentru companii și administrații fiscale, în contextul adoptării unui impozit minim global?

Impozite directe

Romana Schuster, Camelia Bercovici – Aranjamentele de Cash Pooling – care este remunerația justă și cine este beneficiarul efectiv?

Vlad Ștefan – Controverse privind măsurile fiscale prevăzute în proiectele ,,România Educată”. Paralelism legislativ sau complementaritate?

Impozite indirecte

Luisiana Dobrinescu – Perceperea TVA-ului pentru serviciile electronice prestate în schimbul furnizării datelor personale – o dispută între echitate și interpretare strictă

Procedură fiscală

Bianca Chiurtu, Răzvan Popa Drepturile contribuabililor în procedura fiscală, în contextul digitalizării administrației fiscale

Jurisprudență fiscală națională

Alin Văsonan Sinteză de jurisprudență fiscală națională comentată

Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada martie-aprilie 2023

Sumar Tax Magazine Nr. 1/2023

Cuprins | Table of contents

Editorial

Diana Dănilescu Vine, vine primăvara … și ce mai vine?
Amnistia tichetelor cadou! La final de an, să fim recunoscători!

De actualitate

Corina Mîndoiu, Cătălina Butan Marile averi sub lupa Fiscului – ce impact vor avea noile reguli?

D&B David și Baias Toate raportările de active prin SAF-T încep din 2023. Pentru 2022, nu există niciun fel de obligații din această perspectivă

Impozite directe

Mirela Păunescu Dificultăți privind aplicarea regulilor de impozitare pentru anumite avantaje de natură salarială dublu impozitate

Ionuț Măstăcăneanu, Andrada Goriță, Anca Fercalo Convenția multilaterală: când începe să producă efecte în România?

Diana Roșu, Teodora Marinescu – Grupurile fi scale din România se pregătesc pentru declararea efectivă a impozitului pe profit consolidat. Ce pași urmează

Impozite indirecte

Delia Cataramă, Elena Andriev, Diana Dănilescu – Asocierile fără personalitate juridică în viziunea legiuitorului român și european. Hotărârea CJUE în cauza C-519/21, ASA

Procedură fiscală

Ioana Maria Costea, Despina-Martha Ilucă Despre prezumții în legislația și jurisprudența fiscală

Contabilitate

Alexandra Mocioi, Alexandru Chirigiu – Aspecte contabile și fiscale privind activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică aparținând persoanelor juridice cu sediul în România

Jurisprudență fiscală națională

Antoniu Simon – Sinteză de jurisprudență fiscală națională

Jurisprudența fiscală a instanțelor europene

Sinteza hotărârilor în materie fi scală pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada ianuarie-februarie 2022