Legislație

Modificări aduse Codului fiscal. O.U.G. nr. 50/2015

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Ordonanța de Urgență nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicată în Monitorul Oficial nr. 817 din 3 noiembrie 2015

Ordonanța de Urgență nr. 50/2015 („OU” în cele ce urmează) a fost aprobată cu anumite modificări și completări privind impozitul pe dividende, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, contributii sociale, taxa pe valoare adăugată și taxele locale.

Modificări aduse Codului fiscal

Impozitul pe dividende

Cota de impozit pe dividendele distribuite către persoane fizice și juridice române, precum și către nerezidenţi, va fi redusă de la 16% la 5% începând cu 1 ianuarie 2016.

Titlul III

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Definiţia microîntreprinderii

A fost majorat plafonul pentru încadrarea unei societăţi în categoria „microîntreprindere” de la 65.000 de euro la 100.000 de euro cifră de afaceri pentru anul fiscal precedent.

Cote de impozitare

A fost introdus un nou sistem de cote de impozitare pentru microîntreprinderi, între 1% și 3%, diferențiate în funcție de numărul de salariați, după cum urmează:
• 1% pentru cele care au peste 2 salariați, inclusiv;

• 2% pentru cele care au un salariat; • 3% pentru cele care nu au salariați.

Titlul VII

TVA

Cote de TVA

Se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 9% și pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură.

Titlul IX
Impozite şi taxe locale Dispoziţii finale

Se prelungeşte cu o lună, respectiv până la 31 martie 2016, termenul pentru depunerea următoarelor documente:
- Declarațiile privind clădirile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu destinație nerezidențială sau mixtă;
- Declarațiile privind mijloacele de transport radiate din circulație;
- Justificările eliberate în anul 2015 privind scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport, în cazul persoanelor îndreptățite.

S-a introdus o nouă reglementare potrivit căreia în cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi nu de la data înmatriculării/înregistrării cum fusese prevăzut anterior.

Vezi buletinul fiscal aici

Share Button

Leave a Reply