TVA

Declarația 394

image_pdfimage_print
În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578 din data de 29 iulie 2016 a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 3.769/2015 din data de 26 iulie 2016 privind declarația 394 (numit în continuare „Ordinul”).
Potrivit Ordinului, au loc următoarele modificări:
  • Art. 10 va avea următorul conținut:
„Prevederile ordinului se aplică pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național, după cum urmează:
a) Pentru perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016, numai pentru operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România și se completează informațiile din cartușele A–C din anexa nr. 1;
b) Începând cu data de 1 octombrie 2016, declarația se va completa integral, pentru toate operațiunile efectuate pe teritoriul național.”
  • Declarația se depune la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de natura celor care fac obiectul declarației. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declarației pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.
Comentariul KPMG: Primul termen de raportare conform noului formular va fi 30 august 2016.
  • Au fost aduse clarificări privind plajele de numere raportate:
– Din plaja de facturi alocate se exclud facturile alocate pentru operațiunile intracomunitare cu bunuri și servicii, import/export de bunuri și operațiuni neimpozabile în România. De asemenea, au fost introduse și exemple privind plajele de facturi;
– O excepție introdusă pentru anul 2016 este ca se va declara la punctul 2.1 numai plaja de facturi rămasa neutilizată din plaja de facturi alocata la începutul anului prin decizie interna;

– Plajele de facturi/facturile înscrise în declarație la pct. 2.1–2.4 se vor completa cu seria și numărul de ordine, iar în situația în care acestea nu conțin decât număr de ordine, se vor completa numai numerele respective (nu este exclusă utilizarea unor serii alfanumerice).
De asemenea, în vederea simplificării declarației, au fost efectuate următoarele modificări:
  • eliminarea cerinței de a completa operațiunile cu regim special de către persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare;
  • eliminarea cerinței de a completa TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care se aplica taxarea inversa și menținerea acesteia numai în cazul achizițiilor;
  • eliminarea obligației de a evidenția în mod distinct livrările/achizițiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri, dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură, este mai mica de 22.500 lei.
Share Button

Leave a Reply