Uncategorized

Buletin legislativ – septembrie 2015

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Noul Cod Fiscal

Noul Cod fiscal a fost publicat in Monitorul Oficial

(Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015)

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial în data de 10 septembrie 2015.

Prevederile noului Cod fiscal vor intra în vigoare, cu unele excepții, începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Completări aduse noului Cod Fiscal

(Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 733 din 30 septembrie 2015)

Ordonanţa de urgenţă introduce o nouă prevedere care completează Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, menţionând că, în cazul în care Consiliul Local este dizolvat, nivelul impozitelor şi taxelor locale poate fi aprobat prin dispoziţia primarului.

În cazul în care Consiliul Local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile, nivelul impozitelor şi taxelor locale poate fi aprobat prin decizia secretarului unităţii administrativ- teritoriale sau de către persoana desemnată de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice.

Contabilitate

Noi norme metodologice pentru reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de reorganizare

(Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 711 şi 711 bis din 22 septembrie 2015)

Ordinul aprobă noile norme metodologice pentru reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de reorganizare, ce au intrat în vigoare în data de 22 septembrie 2015.

La data intrării în vigoare, Ordinul nr. 1.376/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora a fost abrogat.

Impozit pe venit şi contribuţii sociale

Impozit pe venit

Reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole pentru pierderile cauzate de dezastre naturale

(Ordinul nr. 2.204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit în cazul activităților agricole și pentru aprobarea unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 684 din 9 septembrie 2015)

Ordinul introduce procedura ce trebuie urmată de persoanele fizice care desfășoară activități agricole, individual sau într-o formă de asociere, pentru a beneficia de reducerea normei de venit ca urmare a unor fenomene meteorologice asimilate dezastrelor naturale ce le produc pierderi.

Contribuții sociale

Acordul dintre România și Republica Albania în domeniul securității sociale

(Decretul nr. 727/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Republica Albania în domeniul securității sociale, publicat în Monitorul Oficial nr. 703 din 18 septembrie 2015)

Decretul supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România și Republica Albania în domeniul securității sociale semnat la Bucuresti la 27 februarie 2015.

Aprobarea formularelor anuale pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate

(Ordinul nr. 2.319/2015 pentru aprobarea formularului 630 de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a formularului 632 de desființare a deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 709 din

22 septembrie 2015)

Ordinul aprobă formularele 630 și 632 referitoare la decizia de impunere/ desființarea deciziei de impunere anuale pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sănătate datorată de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Vezi întregul Buletin legislativ aici

Share Button

Leave a Reply