Fiscalitate

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 52/2012

ANAF
image_pdfimage_print

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare

Ca urmare a modificării şi completării, în cursul anului fiscal 2015, a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014, Legea nr. 124/2015 şi Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de declarare a veniturilor realizate şi de stabilire a impozitului pe venit pentru anul 2015.

Modificările legislative au vizat, printre altele, şi modificarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate din anumite tipuri de jocuri de noroc: stabilirea impozitului pe venit de către organul fiscal, în cazul veniturilor obţinute din jocurile de noroc la distanţă, slot-machine, lozuri, din festivalurile de poker şi introducerea obligaţiei de declarare a veniturilor de către beneficiarii de venit, stabilirea impozitului pe baza unor cote diferenţiate de impunere, în functie de tranşele de venit etc.

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3605/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare au fost adaptate procedurile de declarare a veniturilor din jocuri de noroc şi de stabilire a impozitului pe venit.

Avand in vedere dispozitiile Codului fiscal referitoare la stabilirea, de catre organul fiscal, a impozitului pe veniturile obtinute din jocurile de noroc la distanta, slot-machine, lozuri si din festivalurile de poker, pe fiecare beneficiar de venit, in vederea clarificarii modului de completare a formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania” si eliminarii unor interpretari diferite din partea contribuabililor, este necesara actualizarea instructiunilor de completare a formularului.
Fate de cele prezentate, prin prezentul project de ordin se propune modificarea subpct. 1.7.4 de la pct.1 “Depunerea declaratiei” si a pct.6 de la capitolul II, litera B „Date privind venitul/castigul net anual” din instructiunile de completare a formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, prevazute In Anexa nr.2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.52/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Share Button

Leave a Reply