Contribuții sociale, Fiscalitate, Impozit pe venit

Ordonanța de urgență nr. 18/2018 privind simplificarea obligațiilor declarative ale persoanelor fizice

Taxnews Tax Magazine EY
image_pdfimage_print

Noul mecanism privind declararea și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoane fizice.

Scopul ordonanței

Acest mecanism are în vedere simplificarea obligațiilor declarative prin introducerea unei declarații unice care va înlocui următoarele formulare actuale:

 • Declarația 200 – veniturile realizate din România;
 • Declarația 201 – veniturile realizate din străinătate;
 • Declarația 220 – venitul estimat/norma de venit;
 • Declarația 221 – norme de venit-agricultură;
 • Declarația 600 – venitul baza pentru CAS;
 • Declarația 604 – stabilire CASS persoane fără venit;
 • Declarația 605 – stopare CASS persoane fără venit.

Termene și modalități de depunere

Ordonanța prevede un singur termen de depunere a declarației în cursul unui an fiscal:

 • Anul 2018 – 15 iulie 2018 (definitivare an fiscal 2017 și estimare pentru anul 2018);
 • Începând cu anul 2019 – 15 martie al anului curent (definitivare an fiscal precedent și estimare pentru anul curent); modificare față de termenul prevăzut în proiectul ordonanței (31 martie al anului curent).

Declarația unică se va depune astfel:

 • Pe suport hârtie (doar pentru anul 2018);
 • Prin sisteme electronice de transmitere la distanță – “SPV” (se folosește sistemul de identificare prin utilizator și parolă);
 • Portal e-România (semnătură electronică bazată pe certificat calificat).

Ordonanța prevede un singur termen de plată și anume 15 martie anul următor realizării veniturilor, care va înlocui termenele distincte impuse de prevederile legale anterioare.

Contribuabilii vor avea posibilitatea de a efectua plăți anticipate pentru impozitul pe venit, CAS si CASS în cursul anului, la venitul estimat pe anul curent, anterior datei de 15 martie a anului următor.

În plus, ordonanța de urgență prevede că va exista un sistem de bonificații la plată pentru contribuabilii care achită anticipat obligațiile fiscale estimate datorate în cursul anului 2018.

În ceea ce privește obligațiile declarative veniturilor aferente anului 2017, autoritățile vor elibera decizii de impunere în urma depunerii declarației unice. Începând cu anul 2018, se renunță la sistemul bazat pe decizii de impunere emise de autoritățile fiscale, contribuabilii stabilindu-și obligațiile fiscale prin depunerea declarației unice.

Venit subiect de CAS și CASS

Noul mecanism are în vedere evaluarea pentru încadrarea ca plătitor de CAS și CASS în funcție de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent.

Contribuabilii care depun declarația unică privind venitul estimat pentru anul curent pentru calcularea CASS, dar care, în final, obțin un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime pe țară, datorează CASS la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară, dacă îndeplinesc următoarele condiții în mod cumulativ:

 • Nu au avut calitatea de salariat în anul fiscal precedent;
 • Nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS.

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală și din activități independente

Ordonanța prevede următoarele modificări în ceea ce privește veniturile obținute din drepturi de proprietate intelectuală, astfel:

 • Au fost excluse din categoria veniturilor din activități independente;
 • A fost modificată definiția veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală prin includerea veniturilor obținute din crearea unor lucrări de artă monumentală;
 • Impozitul datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă de fiecare plătitor de venit. Impozitul astfel reținut este final, ordonanța abrogând reglementarea privind cota de impozit anticipat de 7%.
 • Au fost exceptate de la plata CASS următoarele categorii de persoane pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală:
  • persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor;
  • pensionari;
  • persoane fizice aflate în concediu medical.

De asemenea, se reintroduce mecanismului de reținere la sursă a CASS, atât pentru veniturile din drepturi de autor, cât și pentru veniturile din arendă și din asocieri cu persoane juridice.

Diverse

 • Termenul de depunere a declarațiilor informative privind impozitul reținut la sursă pe beneficiari de venit a fost modificat la 31 ianuarie a anului curent pentru anul anterior;
 • În privința contractelor de asigurare socială în sistemul public de pensii, plafonul minim al bazei lunare de calcul a contribuției va fi reprezentat de salariul minim brut pe economie, conform noilor modificări aduse Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Modificarea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018.

Autor:

Corina Mindoiu – Senior Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale

 

Share Button

Leave a Reply