Impozit pe profit, Impozit pe venit, Microîntreprinderi, TVA

Noul Cod Fiscal și prevederile referitoare la reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților

image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 / 10.09.2015 a fost publicată Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal.

Principalele modificări:
1. Titlul I – Dispoziții generale

  • sunt introduse definițiile următorilor termeni: centrul intereselor vitale, entitate transparentă fiscal cu/fără personalitate juridică, locul conducerii efective, principiul valorii de piață, reținere la sursă, impozite și contribuții sociale obligatorii cu reținere la sursă;
  • sunt modificate și completate definițiile următorilor termeni: dividend, redevență;
  • ajustările efectuate de autoritățile fiscale în ceea ce privește: operațiunile care nu au scop economic, reîncadrarea unei tranzacții pentru a reflecta conținutul economic al acesteia, tranzacțiile transfrontaliere artificiale, tranzacțiile între persoanele afiliate care nu sunt efectuate cu respectarea principiului valorii de piață, se aplică în scopul stabilirii impozitelor directe;
  • în domeniul taxei pe valoarea adăugată (TVA) și al accizelor, autoritățile fiscale trebuie să țină cont de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

2. Titlul II – Impozitul pe profit

  • sunt incluse în categoria contribuabililor obligați la plata impozitului pe profit: persoanele juridice străine care au locul conducerii efective în România;
  • contribuabilii care optează pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, comunică autorităților fiscale opțiunea pentru anul fiscal modificat în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat, sau de la data înregistrării acestora;
  • modul de corectare al erorilor este corelat cu tratamentul contabil (erori corectate pe seama rezultatului reportat și erori corectate pe seama contului de profit și pierdere);
  • scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplică și activelor din clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

Vezi continuarea și întregul Tax Alert aici

Share Button

Leave a Reply