Acte administrative fiscale, Procedură fiscală

OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale – Biriș Goran Clients & Friends Alert

Taxnews Tax Magazine Biris Goran
image_pdfimage_print

În Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 44 (“Ordonanța”) privind acordarea unor facilități fiscale.

Aceasta reglementează anularea parțială a obligațiilor fiscale accesorii – penalitățile de întârziere și o cotă de 54,2%
din dobânzile de întârziere – și condițiile ce trebuie îndeplinite în acest sens, aferente următoarelor obligații fiscale principale:

(i) Obligațiile de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015

Trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. Toate obligațiile principale restante la 30 septembrie 2015, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016 inclusiv;
  2. Cota de 45,8% din dobânzile de întârziere stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de plată principale prevăzute la lit. a. este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 iunie 2016 inclusiv;
  3. Cota de 45,8% din dobânzile de întârziere datorate până la data stingerii obligațiilor de plată principale prevăzute la lit. a. și stabilite prin decizii comunicate după această dată, este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală (data de 5 a lunii următoare, dacă decizia este comunicată în intervalul 1-15 din lună, respectiv data de 20 a lunii următoare, dacă decizia este comunicată în intervalul 16-31 din lună)
  4. Toate obligațiile de plată principale, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016 inclusiv, sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data depunerii cererii privind anularea accesoriilor;
  5. Contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  6. Contribuabilul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Vezi întregul material aici

Share Button

Leave a Reply