Fiscalitate

Depunerea declarației în vederea stabilirii CASS, obligatorie pentru anumite categorii de persoane fizice

image_pdfimage_print
Potrivit unui comunicat de presă emis de ANAF în data de 10 octombrie 2016, persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul Fiscal datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate astfel:
a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de asigur ări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia sau
b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei, aplicând cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară.
De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții descrise mai sus.
Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se face fie lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declarației, fie la data depunerii declaraţiei, în funcție de opțiunea exercitată de persoana fizică.
Share Button

Leave a Reply