Toate știrile

image_pdfimage_print

Tax Magazine nr. 1 septembrie 2014

 Politici fiscale Gabriel Biriș Contribuțiile sociale obligatorii. Reducere versus reformă Gabriel Sincu Amnistia fiscală – trecut prezent și viitor …

Cauza Söderman împotriva Suediei

Hotărâre 12.11.2013[GC] Articolul 8 Obligații pozitive Articolul 8-1 Respectarea vieții private Lipsa unor prevederi legale clare de incriminare a …

Cauza X. c. Letoniei

Hotărâre 26.11.2013 [MC] Articolul 8 Articolul 8-1 Respectarea vieții de familie Omisiunea de a efectua o analiză detaliată a …

Cauza O’Keeffe împotriva Irlandei

Hotărârea din 28 ianuarie 2014 [Marea Cameră] Articolul 3 Obligații pozitive Neîndeplinirea de către Stat a obligației de a …

Fiscalitate – Directiva 92/12/CEE – Articolele 7-9 − Regimul general al produselor supuse accizelor – Produse puse în consum într‑un stat membru și deținute în scopuri comerciale într‑un alt stat membru – Exigibilitatea accizelor de la un deținător al acestor produse care le‑a dobândit în statul membru de destinație – Achiziționare în urma operațiunii de intrare

În cauza C‑165/13, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Bundesfinanzhof …

Fiscalitate – TVA – Directiva 77/388/CEE – Articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) – Articolul 19 – Deducerea taxei achitate în amonte – Operațiuni de leasing – Bunuri și servicii de folosință mixtă – Regulă de stabilire a cuantumului deducerii de TVA care trebuie efectuată – Regim derogatoriu – Condiții

În cauza C‑183/13, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Supremo …